Ga naar de inhoud

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door De Orakelmeisjes (deorakelmeisjes.com) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een cadeaubon van De Orakelmeisjes aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Orakelmeisjes uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door De Orakelmeisjes en door De Orakelmeisjes aangewezen derde partijen.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan De Orakelmeisjes te worden verstrekt. De Orakelmeisjes behouden zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door De Orakelmeisjes of een door De Orakelmeisjes aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het ‘winkelwagentje’ te plaatsen. Tijdens het betaalproces vul je de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is 24 maanden geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door De Orakelmeisjes en/of door De Orakelmeisjes aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.deorakelmeisjes.com.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.
 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.
 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
 10. In geval De Orakelmeisjes overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo. Indien dit niet toereikend mocht zijn, zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo.
 11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 15. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 16. Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen. We zullen je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

   

  Liefs,

  De Orakelmeisjes