Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Naam: De Orakelmeisjes
Adres: Huskensweg 17B | 6412 SB Heerlen | Nederland 

KVK: 81598092 
BTW-nummer: NL862151107B01 
Rekeningnummer: NL82INGB0006471548 t.n.v. De Orakelmeisjes

1. Aanvaarding van onze voorwaarden 
Tenzij anders overeengekomen, gaat de klant bij aankoop van de artikelen akkoord met onderstaande voorwaarden.  

2. Leveringstermijn 
Wij streven ernaar om het product binnen 5 werkdagen te leveren maar kunnen geen garantie geven betreffende de levertijd aangezien wij hierbij afhankelijk zijn van PostNL of een eventuele andere bezorger. Als gevolg van grote drukte tijdens feestdagen bij PostNL, is het mogelijk dat een bestelling vertraging oploopt.  

3. Prijzen 
Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (btw). Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. 

4. Betaling 
De Orakelmeisjes hanteert de volgende betaalmethode: 
Een bestelling kan worden aangevraagd via het formulier op de website. Je kunt daar aangeven of je graag een zakelijke factuur wilt of niet. Je ontvangt hierop een e-mail met een bevestiging en betaalinformatie. De bestelling wordt verstuurd zodra het te betalen bedrag is overgemaakt.  

5. Retourzenden/herroepingsrecht 
Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met De Orakelmeisjes te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de afnemer de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk of per e-mail aan De Orakelmeisjes te melden. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking en onbeschadigd, binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan De Orakelmeisjes retourneren, conform de door De Orakelmeisjes verstrekte instructies. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Bij vooruitbetaling zal De Orakelmeisjes het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de afnemer terugbetalen, exclusief de betaalde verzendkosten.  

6. Gebrekkig product 
De Orakelmeisjes raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen twee weken via e-mail (bij voorkeur met afbeelding van het probleem) of eventueel telefonisch te melden. 

7. Garanties 
De Orakelmeisjes staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien niet naar behoren geleverd, valt het product onder de garantie. Deze garantie geldt niet in geval het geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid.  

8. Klachten- en geschillenprocedure 
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@deorakelmeisjes.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

9. De wet- en regelgeving 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Orakelmeisjes is het Nederlands recht van toepassing. 

10. Speciale situaties 
De Orakelmeisjes houdt zich te allen tijde het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van De Orakelmeisjes. De klant zal van de reden van deze weigering op de hoogte gesteld worden. 
Als een bestelling beschadigd of zoek raakt tijdens het vervoer, probeert De Orakelmeisjes altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf. Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde product. Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt.  

11. Abonnementen
Abonnementen gaan per direct in na het voldoen van de eerste abonnementsperiode. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betalingstermijn wordt vastgelegd zoals bij het aangaan van het abonnement is aangegeven. Na de eerste abonnementsperiode worden abonnementen, die niet automatisch aflopen, omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

11.1 Betalingen
Betaling geschiedt per automatische incasso na een autorisatiebetaling via iDeal of een van onze andere betaalmethodes.

11.2 Verhuizing of adreswijziging
Gaat u verhuizen of wilt u uw adres wijzigen? Dan ontvangen wij graag minimaal 3 weken voor de volgende levering je nieuwe adres. Je kunt dit eenvoudig wijzigen in je account, of je kunt contact opnemen met ons. In de correspondentie graag zowel je oude als nieuwe adres vermelden, de ingangsdatum en je abonnementsnummer.

11.3 Herroeping
Je hebt het recht om je abonnement tot 14 dagen na ontvangst van de eerste levering zonder opgave van reden te annuleren. De retourkosten zijn voor rekening van de consument.

11.5 Abonnement opzeggen
Abonnementen hebben een minimale looptijd van zes maanden, tenzij anders vermeld. Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van een maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van een maand vanaf de dag dat de opzegging abonnementenservice heeft bereikt. Opzeggen kan eenvoudig via je account.

12. Wees lief voor ons 
Wees lief voor ons, dan zijn wij ook lief voor jou. We maken onze producten vanuit liefde en niet om er rijk van te worden of om welke andere reden dan ook dan mensen vreugde brengen met onze handgemaakte producten. We zullen altijd handelen vanuit een juiste en positieve intentie. Laten we vooral wat meer liefde de wereld in helpen, begrip tonen naar elkaar en elkaar stimuleren om creatief te zijn en mooie dingen te maken. 

Liefs, 
Amber & Jenneke