Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

De Orakelmeisjes biedt producten aan op het gebied van bewustwording, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. De Orakelmeisjes acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij: 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • de verzameling van persoonsgegevens worden bewaard zolang als naar de aard en de inhoud van deze gegevens nodig zijn; 
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist; 
 • je recht respecteren om je toestemming tot verwerking van je persoonsgegeven in te trekken; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.  

Gebruik van persoonsgegevens 
Doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken mogelijk de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Beroep  
 • E-mailadres  
 • Betalingsgegevens 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 


Doeleinden 
 
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden: 

 • om je inschrijving te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan; 
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post; 
 • om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch; 

om de hiervoor benodigde gegevens op te nemen in ons boekhoudingsysteem t.b.v. de facturering.

Contactformulier & nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Alleen je voor- en achternaam en e-mailadres worden met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit kan middels het zelf rechtstreeks inschrijven via de website. Als je een contactformulier, intakeformulier of aanmeldingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Verstrekking aan derden 
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertouwelijkheid van je gegevens. Daarnaast zijn op onze website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. 

Beveiligen en bewaren 
De Orakelmeisjes neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@deorakelmeisjes.com. Daarnaast bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Inzage en wijzigen van je gegevens 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Orakelmeisjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@deorakelmeisjes.com. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-03-2020. 

Cookies 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website. De Orakelmeisjes maakt gebruik van de volgende cookies:  

Functionele cookies 
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.  

Cookies om bezoek te meten  
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen, kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Adobe Analytics en Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. 

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens: 

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s. 
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek. 
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website. 
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte. 
 • De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail.
 • Enkele anonieme gegevens die zijn ingevuld in een formulier, zoals het type auto of welk type dekking het meest wordt gekozen.
 • Items die je hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje op de website. 
 • Voor meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Adobe en Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 

Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, BSN, telefoonnummer) nooit aan Adobe of Google.   

Cookies voor social media integratie 
Op onze website tonen we video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen. 

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen om geen gebruik te maken van onze website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te verwijderen. 
Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt. 

Contactgegevens 
Voor vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens: 

De Orakelmeisjes  
Huskensweg 17b 6412 SB Heerlen 
+31 628142984 
info@deorakelmeisjes.com